Politica de confidentialitate

Date privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul ro.kotanyi.com este societatea KOTANYI CONDIMENTE SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul in Bucuresti, Str. Av. Traian Vasile, nr. 61, Sectorul 1, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/2738/1999 si CUI 11606372.

Operatorul KOTANYI CONDIMENTE SRL (denumit in continuare “KOTANYI” sau “Operatorul”) poate fi contactat la la sediul sus-mentionat sau la adresa de e-mail: info.ro.kotanyi.com; tel.: 021 224 00 10.

Continutul site-ului ro.kotanyi.com se adreseaza exlusiv persoanelor fizice ce au implinit in mod legal varsta de 18 ani.

Datele cu caracter personal prelucrate de operator

Ca regula, KOTANYI colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre personele vizate. Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul doreste sa interactioneze cu site-ul ro.kotanyi.com.

Astfel, pentru crearea unui cont, prin intermediul sectiunii „Inregistreaza-te acum” persoana vizata va furniza voluntar operatorului urmatoarele date personale: nume si prenume (necesar)/username, adresa de e-mail (necesar), parola pentru cont si tara (obligatoriu).

Mai departe, pentru publicarea pe site a unei retete prin intermediul sectiunii „Posteaza o reteta”, persoana vizata va furniza urmatoarele date cu caracter personal: numele de utilizator (necesar) nume si prenume (necesar), adresa de e-mail (necesar).

In cadrul consursurilor organizate de KOTANYI datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conditiile prezentate in fiecare Regulament.

Datele furnizate voluntar de persoana interesata de produsele KOTANYI sunt utilizate pentru a da eficienta solicitarii persoanei vizate de a detine un cont pe site-ul ro.kotanyi.com sau dupa caz, pentru contactarea pe e-mail cu privire la optiunea exprimata-Produs propus /Sugestii/ Reclamatie/ Solicitare prin intermediul formularului de contact. In scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail.

KOTANYI poate sa colecteze involuntar si alte date dar care nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (numele fisierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data si ora accesarii site-ului, cantitatea de date transferate, starea acesului-ex: transfer de fisere, disponibilitatea fisierului etc, continutul posibil al formularului precum si alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre KOTANYI pentru a imbunatati serviciile/produsele oferite clientilor sai. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri si temeiuri legale)

KOTANYI prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul ro.kotanyi.com in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

• interesul legitim al operatorului, pentru contactarea detinatorului unui cont, spre a oferi informatii privind accesarea/folosirea contului de utilizator;

• in baza consimtamantului persoanei vizate, pentru a o contacta cu privire la reteta propusa prin intermediul sectiunii “Posteaza o reteta”;

• in baza consimtamantului persoanei vizate, pentru a raspunde solicitarilor formulate pe site (de exemplu, prin completarea formularului de contact , in functie de optiunea exprimata de persoana vizata: Produs propus/ Sugestii/ Reclamatie/ Solicitare;

• in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, in format exclusiv electronic;

• in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciile/produselor oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul ro.kotanyi.com sau a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing ori a oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de KOTANYI sau de un partener acestuia ce colecteaza consimtamantul in scopuri de marketing pentru KOTANYI, fiecare utilizator si-a exprimat consimtamantul ca Operatorul sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu cele ale Legii nr. 190/2018 pentru aplicarea acestui Regulament;

In prelucrarea datelor cu caracter personal, KOTANYI va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, KOTANYI isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legslatiei in vigoare aplicabile datelor cu caracter personal.

KOTANYI nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului ro.kotanyi.com, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Operatorului (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii)) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a KOTANYI CONDIMENTE sau a angajatilor acesteia.

Site-ul ro.kotanyi.com utilzeaza fisiere de tip cookie absolut necesare, cele ce permit navigarea pe Website si utilizarea functiilor de baza. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.

Site-ul ro.kotanyi.com utilzeaza Google Analytics. Furnizorul serviciului de analiza este Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii ("Google"). Google Analytics utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website sa analizeze modul in care este utilizat respectivul website. Informatiile generate de fisierele de tip cookie cu privire la utilizarea de catre dvs. a site-ului (inclusiv adresa IP) vor fi transmise si stocate de Google pe servere care pot fi localizate in UE, SEE si/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informatii in scopul evaluarii utilizarii site-ului, elaborand rapoarte cu privire la activitatea site-ului si furnizand alte servicii referitoare la activitatea site-ului si la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informatii catre terti in cazul in care are aceasta obligatie conform legii sau in cazul in care acesti terti prelucreaza informatiile in numele Google. Adresa IP furnizata de catre Google Analytics ca parte a serviciului nu va fi fuzionata cu alte date Google.

Utilizatorii site-ului ro.kotanyi.com pot renunta la Google Analytics fara a afecta modul in care se poate accesa site-ul.

Informatii detaliate cu privire la Google Analytics si protectia datelor cu caracter personal (inclusiv modul in care puteti controla informatiile trimise catre Google) pot fi gasite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a impiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteti instala un add-in pe browserul web utilizat (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

In plus, puteti controla setarile de confidentialitate la urmatorul link: https://myaccount.google.com/privacy?pli=1#ads.

Site-ul utilizeaza Facebook-Pixel, furnizorul serviciului fiind Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Piata, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda (pentru userii din tarile membre Uniunii Europene) sau Facebook, 1 Way Way, Menlo Park, CA 94025, SUA (userii din tarile din afara Uniunii Europene). Utilizarea Facebook Pixel permite urmarirea actiunilor dupa ce o persoana vizata vizualizeaza sau acceseaza un anunt Kotanyi de pe reteaua de socializare Facebook. Scopul utilizarii Facebook Pixel este acesla de a urmari eficienta anunuturilor postate pe Facebook pentru statistici si pentru cercetarea pietei. Datele astfel colectate sunt insa anonime pentru Operator motiv pentru care nu poate fi determinata identitatea utilizatorilor individuali. Facebook poate utiliza aceste informații in scopuri proprii de publicitate, in conformitate cu Politica de utilizare a datelor Facebook disponibila accesand https://www.facebook.com/about/privacy/.

Acest site utilizeaza Google Tag Manager. Prin intermediul Google Tag Manager, functioneaza anumite cookie-uri ce nu colecteaza date cu caracter personal. Google Tag Manager declanseaza anumite etichete (“taguri”) care, la randul lor, pot colecta date cu caracter personal. Informatii despre colectarea datelor prin intermediul etichetelor (tag-urilor) Google Tag Manager pot fi gasite accesand: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

De asemenea, site-ul utilizeaza Hotjar, un instrument de analiza si feedback ce colecteaza date cu caracter personal in limitele politcii de confidentialitate disponibile accesand: https://www.hotjar.com/privacy.

Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana vizata ale carei date personale sunt prelucrate de Operator are urmatoarele drepturi in raport cu KOTANYI:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea KOTANYI ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea KOTANYI CONDIMENTE.

Dreptul la stergerea/eliminarea datelor ("dreptul de a fi uitat") semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care KOTANYI nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale KOTANYI prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

Pentru exercitarea drepturilor persoanelor persoanelor vizate in raport cu KOTANYI, se va transmite o cerere formulata in scris sediul societatii din Bucuresti, Str. Av. Traian Vasile, nr. 61, Sectorul 1 sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa info.ro@kotanyi.com.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp(at)dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 5 ani de la momentul colectarii.

Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentei Politici de Confidentialitate, KOTANYI va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind prelucrarea datelor.